هرکسی می تونه با شما لبخند بزنه،هرکسی می تونه با تو گریه کنه اما کسی که تورو دوست دارهوقتی اشک در چشمان شماست میتواند آنرا تبدیل به لبخند کند

/ 0 نظر / 9 بازدید